Tokyo,Japan
[Solo Show]
2019 [FUSION] MORIOKA SHOTEN GINZA, Ginza,Tokyo
2008 [Kan-fusion]  Up Field Gallery, Suidoubashi, Tokyo
2007 [Rui] Studio Primo 2 Gallery, Hiroo, Tokyo
2006 [Rui] Up Field Gallery, Suidoubashi, Tokyo
2004 [Kai-Border] Saishunkan Gallery, Takanawa, Tokyo
1989 [Division] Gallery Mole, Yotsuya, Tokyo
1979 [Umi-No Maritime Mind] Contax Salon, Harajuku, Tokyo
[Selected Show]
2019 [Image & Abstraction] NIIGATA EYA , Niigata
2013 [EIZO 2013-Exhibiion] Setagaya Art Museum, Tokyo
2010 [Nagameru Manazasu] Up Field Gallery, Tokyo
2009 [LAND SITE MOMENT ELEMENT] Up Field Gallery, Suidoubashi, Tokyo
2008 [Invisible moments] Up Field Gallery, Suidoubashi, Tokyo
2007 [Aspects of Memory] Up Field Gallery, Suidoubashi, Tokyo
2000 [Showcase] Gallery Shizen, Sendagaya, Tokyo
1998 [Landscape] Aoyama Spiral, Aoyama, Tokyo
1990 [Oceanic Photography] Shimonoseki City Museum, Shimonoseki, Yamaguchi
1986-1988 [FOTO-MANIA] Setagaya Art Museum, Tokyo (Traveled until 1988)
1979 [Magic Lantern II] Shinjuku Culture Center, Shinjuku, Tokyo
[Magic Lantern I] Nippon Magazine Hall, Kanda, Tokyo
1977 [Today'sPhotography-'77] Kanagawa Prefectural Gallery, Yokohama, Kanagawa
[Direction]
2017 [JISHOU-Exhibition] Omotesando garo+MUSEE F, Omotesando,Tokyo
2017 Daisuke Morishita PhotoBook [asterisk] asterisk Books
2017 Tamaki Yura Photo Exhibition [Jyuryoku no hotori] Omotesando garo,
2016 [Reflection 2016]  Omotesando garo+MUSEE F, Omotesando,Tokyo
2016 Tamaki Yura Photo Exhibition [Toshino Kyosou] Gallery NIW, Sekiguti,Tokyo
2015 [Reflection 2015]  Omotesando garo+MUSEE F, Omotesando,Tokyo
2014 [Yami no hikari Akira Yoshimura no kiseki] Gallery LE DECO, Shibuya,Tokyo
2014 [Reflection 2014]  PlaceM&M2gallery, Shinjuku,Tokyo
2013 [Reflection]  PlaceM&M2gallery, Shinjuku,Tokyo
2011 [FUKEI]   Up Field Gallery, Suidoubashi,Tokyo
[Published Books]
2019 [FUSION:KAN] SuperTransInc.
1986 [The Sea] Chuseki Inc. (Preface by Hiroshi Kawasaki - Poet)
1978 [Umi-No Maritime Mind] Trans Inc.

[Japanese]
[English]
CONTACT

info(a)masahirominato.com
※(a)を@に変えてください。